NAME ^

t/distro/manifest_skip.t - sanity check the MANIFEST.SKIP file

SYNOPSIS ^

    % prove t/distro/manifest_skip.t

DESCRIPTION ^

Checks that the distribution and the MANIFEST.SKIP file agree.


parrot