languages/cardinal/HISTORY
languages/cardinal/MAINTAINER
languages/cardinal/README
languages/cardinal/TODO

languages/cardinal/cardinal.pir
A compiler for Ruby 1.8.4.

languages/cardinal/src/ASTGrammar.tg

languages/cardinal/src/CardinalGrammar.pir
A grammar for parsing Ruby 1.8.4.

languages/cardinal/src/OSTGrammar.tg
A grammar for transforming an abstract syntax tree to an.

languages/cardinal/src/PAST.pir
Abstract syntax tree nodes for Cardinal.

languages/cardinal/src/PIRGrammar.tg
A grammar for transforming an opcode syntax tree to PIR.

languages/cardinal/src/POST.pir
A(nother) low-level opcode syntax tree.

languages/cardinal/src/builtins/assign.pir
Inplace assignments.

languages/cardinal/src/builtins/cmp.pir
Perl6 comparison builtins.

languages/cardinal/src/builtins/io.pir
Cardinal builtins for I/O.

languages/cardinal/src/builtins/ranges.pir
Ruby range constructors.

languages/cardinal/src/pmc/rubyhash.pmc
Ruby Hash PMC.


parrot